Wetterskip verwacht tekort van 6,5 miljoen en zoekt naar manieren om te besparen

Wetterskip Fryslân. Foto archief LC

Wetterskip Fryslân. Foto archief LC

Wetterskip Fryslân zet volgend jaar alle zeilen bij om zijn begroting op orde te krijgen voor de jaren die volgen.

Daarvoor zullen vanaf januari praatsessies worden opgetuigd voor de leden van het dagelijks en algemeen bestuur, kondigde portefeuillehouder financiën Bé de Winter maandagavond aan in een commissievergadering. Veel fracties in het algemene bestuur zijn niet gerust op de oplopende uitgaven.

Gat van 6,5 miljoen

Voor volgend jaar gaapt tussen de bestedingen en de belastinginkomsten een gat van 6,5 miljoen euro dat moet worden aangezuiverd uit de eigen reserves. Voor 2022 tekent zich een vergelijkbaar tekort af, waarna de reserves de ondergrens hebben bereikt. Het is de consequentie van de keuze om in 2021 en 2022 de groei van de belastinginkomsten te beperken tot 2 procent.

Begin 2020 leek de begroting voor volgend jaar af te steven op een tekort van 2,7 miljoen euro, maar dat liep in de loop van het jaar op naar een min van 6,5 miljoen. Dat is volgens De Winter vooral het gevolg van uitgaven waaraan het waterschap niet ontkomt, zoals een heffing ter stimulering van duurzame energie tot ict-ontwikkelingen (informatiebeveiliging en nieuwe telemetrie-verbindingen).

Doet Wetterskip teveel?

Bram Bonnema (FNP) vroeg zich af of het waterschap niet te veel ballen in de lucht probeert te houden door het voortouw te nemen in allerlei programma’s, van Waddendijkversterking tot veenweiden en Kaderrichtlijn Water. De Winter bestreed dat: ,,Ik denk dat wij geen uitzonderlijke dingen doen die buiten ons taakveld horen.’’

De Winter wil het algemeen bestuur in januari diverse scenario’s voorleggen. Hoewel hij op personeelskosten wil besparen door minder adviseurs in te huren, riepen verschillende fracties op om nu juist wel hulp van buitenaf in te roepen, om drastischer keuzes op tafel te krijgen. ,,Oars skowe wy de ynhâldlike en finansjele problemen allinnich mar foar ús út, allinnich omdat wy oant 2022 noch krekt genôch reserves ha om de gatsjes te tichtsjen. Kinst min ferwachtsje dat wy 2023 ynienen it ljocht sjogge’’, schetste Klaas Zwart (Water Natuurlijk).

Voor dit jaar rekende het Wetterskip met een verwacht tekort van 2,7 miljoen euro. Dat probleem verdampte in de loop van het jaar. Het dagelijks bestuur verwacht nu juist in de zwarte cijfers uit te komen.