Wetterskip: slibdebacle mag energieambities niet dwarsbomen

Wetterskip Fryslân blijft vastbesloten om in 2025 energieneutraal te zijn, ondanks het sneuvelen van het plan om 22 procent van de eigen energiebehoefte te verdienen met biogas uit rioolslib.

De rioolwaterzuivering in Heerenveen moet voor 27 tot 38 miljoen euro drastisch worden opgeknapt wegens brandonveiligheid en lekkage in twee slibbassins.

De rioolwaterzuivering in Heerenveen moet voor 27 tot 38 miljoen euro drastisch worden opgeknapt wegens brandonveiligheid en lekkage in twee slibbassins. FOTO NIELS DE VRIES

Wetterskip Fryslân blijft vastbesloten om in 2025 energieneutraal te zijn, ondanks het sneuvelen van het plan om 22 procent van de eigen energievraag te verdienen met biogas uit rioolslib.

Duurzame verwerking rioolslib

Dat bezwoer dagelijks-bestuurslid Otto van der Galiën dinsdagavond bij de bespreking van het slibdebacle in het algemeen bestuur van het waterschap. Ook het streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn, staat volgens hem nog overeind. ,,Het wordt wel een uitdaging om dat te halen’’, voegde hij er aan toe.

Alle fracties vergden hem op die toezegging door zich te scharen achter een amendement van Egbert Berenst (ChristenUnie). Deze wilde voorkomen dat bij het opstellen van een nieuwe slibstrategie de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap op het tweede plan komen of dat maatregelen alleen worden beoordeeld op hun terugverdientijd.

In 2018 trok Wetterskip Fryslân 46,3 miljoen euro uit voor de duurzame verwerking van bacterieslib uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Van het geld zouden de rwzi’s in Leeuwarden en Heerenveen worden opgeknapt. In Heerenveen moest een moderne installatie komen om maximaal biogas uit het slib te halen.

Onderhoudstoestand te optimistisch ingeschat

Achteraf blijkt dat de onderhoudstoestand van de bestaande installaties veel te optimistisch is ingeschat. Van het opzijgelegde geld kunnen die waarschijnlijk maar net worden opgelapt. Voor de nieuwe slibfabriek (geschat op 20 miljoen euro) blijft niets over. 

Daarom is nu het hele project stopgezet, om een realistischer slibstrategie op te tuigen. De opknapbeurt van de Leeuwarder rwzi, à 11,6 miljoen euro, kan doorgaan. Voor die van Heerenveen wordt eerst een nieuw plan gemaakt, waarvoor 2,5 miljoen euro nodig is. De 900.000 euro die al in stilgelegde onderdelen is gestoken, wordt afgeschreven.

Sjerp de Jong (Lagere Lasten Burger) en Wigle Sinnema (Geborgd Ongebouwd) vinden dat het Wetterskip ook moet inzetten op de toepassing van rioolslib als meststof in de landbouw. Sinnema: ,,Kringlooplânbou is maatskiplik sjoen in toverwurd, mar der sit ien grut lek yn en dat is it foedsel dat de lânbou produsearret. Dat giet nei de minske en dy makket der CO2 fan en reststoffen dy’t by de rioelsuvering bedarje. As we der mear op ynsette dat dy reststoffen werom kinne nei de lânbou, dêr’t se ek produseard binne, is dat ek in foarm fan duorsumens.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland