Wetterskip: slibdebacle mag energieambities niet dwarsbomen

Wetterskip Fryslân blijft vastbesloten om in 2025 energieneutraal te zijn, ondanks het sneuvelen van het plan om 22 procent van de eigen energiebehoefte te verdienen met biogas uit rioolslib.

De rioolwaterzuivering in Heerenveen moet voor 27 tot 38 miljoen euro drastisch worden opgeknapt wegens brandonveiligheid en lekkage in twee slibbassins.

De rioolwaterzuivering in Heerenveen moet voor 27 tot 38 miljoen euro drastisch worden opgeknapt wegens brandonveiligheid en lekkage in twee slibbassins. FOTO NIELS DE VRIES

Wetterskip Fryslân blijft vastbesloten om in 2025 energieneutraal te zijn, ondanks het sneuvelen van het plan om 22 procent van de eigen energievraag te verdienen met biogas uit rioolslib.

Duurzame verwerking rioolslib

Nieuws

menu