Wetterskip repareert misser niet, maar compenseert wel iets

Wetterskip Fryslân stopt met het omstreden geschuif met belastinggeld, maar past geen reparatie toe over het lopende belastingjaar. Wel worden benadeelde belastingbetalers volgend jaar eenmalig ontzien.

Waterzuivering. Foto Jan Anninga

Waterzuivering. Foto Jan Anninga Foto: Jan Anninga

Dit is de uitkomst van de begrotingsvergadering dinsdagavond. De fracties van 50Plus, FNP, Water Natuurlijk/Geborgd Natuur en PvdA hadden gevraagd de tarieven over dit jaar aan te passen, maar zij kregen alleen de Partij voor de Dieren mee. Het verschil tussen voor- en tegenstemmers was één stem.

Wettelijk niet in de haak