Het neerslagtekort is er nog steeds, maar: de neerslag van komende week zal verlichting brengen, denkt Wetterskip Fryslân

Een eerdere inspectie van veendijken. FOTO ARCHIEF LC

De neerslag van komende week zal volgens Wetterskip Fryslân verlichting brengen voor de door droogte geteisterde grond.

Het waterschap hoopt wel dat de neerslag geleidelijk zal vallen, omdat de grond zo kurkdroog is dat die het water niet meteen kan opnemen. Het waterpeil in het IJsselmeer blijft vooralsnog wel laag, „dus we moeten zuinig blijven omgaan met water”, stelt het Wetterskip.

Het neerslagtekort in Friesland is opgelopen tot 210 millimeter, maar er kan voldoende water vanuit het IJsselmeer worden gehaald om het Friese stelsel van meren en kanalen en de poldersloten voldoende op peil te houden. Dat is bij noordenwind in gebieden dicht tegen het IJsselmeer aan wel moeilijk, daarom zet Wetterskip op sommige locaties pompen in om extra water aan te voeren.

De grondwaterstanden zijn verder gedaald, dat maakt dat de grondwatersituatie nu matig tot zeer droog is. Na het weekend wordt er naar schatting 45 millimeter neerslag verwacht, bovendien komt het najaar eraan en neemt de verdamping dan af. Daarom verwacht het Wetterskip dat de grondwaterstanden in de komende periode weer zullen toenemen.

Dijksinpectie

Bij een inspectie van de veendijken zijn deze week diepere scheuren aangetroffen in de dijken bij de Tsjûkemar, de Sleattemer Mar, de Fluessen en de Peanster Ie. De schade langs de Peanster Ie is zo toegenomen dat er herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Ook is besloten dat er begin volgende week geen schapen op de primaire keringen mogen grazen. Vanwege de aanhoudende droogte is het gras op de dijk op een aantal plekken uitgedroogd en geel gekleurd. Schapen kunnen dan extra schade toebrengen aan de kurkdroge grasmat.

Nieuws

menu