Het neerslagtekort is er nog steeds, maar: de neerslag van komende week zal verlichting brengen, denkt Wetterskip Fryslân

Een eerdere inspectie van veendijken.

Een eerdere inspectie van veendijken. FOTO ARCHIEF LC

De neerslag van komende week zal volgens Wetterskip Fryslân verlichting brengen voor de door droogte geteisterde grond.

Het waterschap hoopt wel dat de neerslag geleidelijk zal vallen, omdat de grond zo kurkdroog is dat die het water niet meteen kan opnemen. Het waterpeil in het IJsselmeer blijft vooralsnog wel laag, „dus we moeten zuinig blijven omgaan met water”, stelt het Wetterskip.