Wetterskip neemt maatregelen tegen inzakken Noorderpier Harlingen

Schepen en de baggeraar in een vaargeul op de Waddenzee. Foto: RWS

Wetterskip Fryslân kan in het komende half jaar bij extreem lage zeewaterstanden en oostenwind de Noorderpier bij de haven in Harlingen uit voorzorg afsluiten voor publiek.

Bij deze weersomstandigheden bestaat het risico dat een gedeelte van de pier inzakt. Dit komt omdat de geul in het Kimstergat op het Wad langs de Noorderpier zich sneller dan verwacht verplaatst richting de pier. Dat brengt de stabiliteit van de pier in gevaar.

Wetterskip bereidt nu plannen voor om de geul over een lengte van 350 meter komend najaar aan te pakken. Dat bestaat uit het fixeren van een deel van de geul door het storten van breuksteen of het plaatsen van een damwand. Het werk begint voor de start van het stormseizoen in oktober. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân neemt op 31 mei een besluit over het herstelplan.

Nieuws

menu