Wetterskip: liever hogere lasten dan rode cijfers

Hogere belastingtarieven zijn onontkoombaar om Wetterskip Fryslân op termijn uit de rode cijfers te houden.

Wetterskip Fryslân bezit meer gemalen dan andere waterschappen. Aan de Slachtedijk bij Ryptsjerk wordt hard gebouwd aan een nieuw poldergemaal.

Wetterskip Fryslân bezit meer gemalen dan andere waterschappen. Aan de Slachtedijk bij Ryptsjerk wordt hard gebouwd aan een nieuw poldergemaal. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

,,Dat is een keuze die zeer doet’’, bekende dagelijks bestuurslid Bé de Winter gisteravond in een commissievergadering. De coalitiepartijen in het algemeen bestuur zullen over de maximale lastenverhoging van 2 procent die ze hebben afgesproken heen moeten stappen. Het was het wisselgeld voor een eenmalige forse tariefstijging in 2020, die onder zwaar boerenprotest werd doorgevoerd.

Nieuws

Meest gelezen