Wetterskip: kansen voor molens bij rioolwaterzuivering

De kleine EAZ-windmolens zoals deze in Groningen te vinden zijn.

De kleine EAZ-windmolens zoals deze in Groningen te vinden zijn. FOTO SHUTTERSTOCK

Wetterskip Fryslân heeft wel oren naar de bouw van kleine windmolens bij zijn rioolwaterzuiveringen. Daarvoor moet dan eerst wel een opening worden gevonden bij de provincie.

Het kenniscentrum Stowa stelde twee weken geleden vast dat waterschappen in de windrijke westelijke heft van Nederland baat kunnen hebben bij kleine windturbines, om de hoge energiekosten van hun zuiveringen te drukken.

Dagelijks bestuurslid Otto van der Galiën van het Wetterskip ziet wel mogelijkheden, maar voorziet dat hij de provincie op zijn pad zal vinden. Die staat de kleine molens alleen toe bij boerenbedrijven. Hij meldde dat gisteravond in een reactie op een vraag van Sjerp de Jong (Lagere Lasten Burger).

Zout en zoet

De laatste jaren heeft het Wetterskip volop ingezet op de plaatsing van zonnepanelen. Hiervoor is 10 miljoen euro gereserveerd. Bij dertien zuiveringen zijn ondertussen 35.000 stuks geplaatst.

Carl Schultz (Geborgd Bedrijven) opperde de mogelijkheid om de energie van deze panelen op te slaan voor nachtelijk gebruik, bijvoorbeeld met de AquaBattery van de Technische Universiteit Delft, die gebruikmaakt van het spanningsverschil tussen zoet en zout water.

Van der Galiën zei dat in het vervolg van het panelenproject nadrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden voor energieopslag. ,,As dat in realistyske op sje is, nimme wy dat absolút mei.’’