Wetterskip-bestuurder Henk Mulder wordt programmadirecteur Uitvoering Aanpak Piekbelasters

Henk Mulder. Bron: Linkedin (LNV)

Henk Mulder wordt met ingang van 1 februari 2023 programmadirecteur Uitvoering Aanpak Piekbelasters bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zijn grote opdracht: volgend jaar met zoveel mogelijk van de agrarische piekbelasters afspraken maken over het terugbrengen van hun stikstof-uitstoot.

Daarbij staan vier routes open: verandering van bedrijfsvoering, innoveren, verplaatsen of beëindigen. Daarnaast bereidt Mulder een hardere aanpak voor, mochten de piekbelasters en beleidsmakers er niet uitkomen. Daarbij is Mulder de hoofdverantwoordelijke qua gesprekken met de boeren. Het team dat de directeur op dit moment samenstelt moet de stikstof-reductie ‘met oog voor menselijke maat en individuele situatie’ realiseren.

Henk Mulder gaf vrijdag uitleg over zijn taak aan het ministerie van Binnenlandse Zaken: ´Dit is één van de meest complexe opgaven in ons land. De uitvoering vraagt om snelheid en de menselijke maat. Vanuit mijn ervaring, onder meer bij Dienst Landelijk Gebied en in Groningen, denk ik dat dit op mijn lijf is geschreven. Ik kijk ernaar uit om vanaf 1 februari leiding te geven aan de programmadirectie.´

Mulder is vanaf 2017 gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Groningen. Eerder was hij kwartiermaker/directeur bij Nationaal Coördinator Groningen en wethouder in de gemeente Almere. Daarvoor was hij lang actief bij de Dienst Landelijk Gebied en is hij lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Nieuws

menu