Wetterskip begint niet aan korting

Grutto. Foto LC

Als weidevogelboeren lagere waterschapslasten mogen betalen, is het hek van de dam. ,,Dan krijg je dat natuurinclusieve en biologische boeren met soortgelijke verzoeken komen.’’

Dat zei dagelijks bestuurder Jan van Weperen gisteren in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Klaas Zwart (Water Natuurlijk) vroeg hem mee te denken over opties om boeren die zich inspannen voor grutto’s tegemoet te komen. Dat Van Weperen daar weinig voor voelt, sprak hij vorige maand uit in de LC . Als een groep boeren wordt bevoordeeld, draaien de anderen daarvoor op.

In het Aanvalsplan Grutto van oud-minister Pieter Winsemius wordt gerept van lagere waterschapstarieven, maar Zwart ziet nog wel andere opties. ,,Ik zou ook graag de kostenkant beschouwen.’’ Nat land voor weidevogels vraagt minder bemaling en is te gebruiken als waterberging. Gruttoboeren kunnen het waterschap bovendien het beheer uit handen nemen. Daar kan een vergoeding tegenover staan.

Van Weperen beloofde deze opties te bespreken en komt er ,,in de komende maanden’’ op terug.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland