Wetterskip Fryslân peilt dieptes Friese hoofdwateren

Twee medewerkers van Wetterskip Fryslân peilen de waterdiepte in een hoofdwatergang.

Twee medewerkers van Wetterskip Fryslân peilen de waterdiepte in een hoofdwatergang. Foto: Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân gaat de Friese hoofdwateren peilen om te bepalen of het nodig is volgend jaar te baggeren. Het gaat om een totale lengte van ongeveer 500 kilometer.

Het gaat om drie baggerclusters: Burgum-Opeinde-Oudega-Garyp, Franeker-Dronryp-Wommels-Bolsward en Harlingen-Franeker-Tzummarum-Witmarsum. Medewerkers van het Wetterskip maken te voet of met een quad een ronde langs de wateren. Ze bepalen op vaste meetpunten de waterstand, waarna ze door middel van een meetstok kijken hoe diep de sliblaag onder de waterspiegel is.