Wetterskip Fryslân omarmt Fries op sociale media

Wetterskip Fryslân. Foto archief LC

Wetterskip Fryslân wil zich Frieser manifesteren in zijn publieke uitingen, zoals in uitlegfilmpjes, campagnes en berichten op sociale media.

Het Europees Bureau voor Minderheidstalen (EBMT) signaleerde, in een reactie op het Beleidsplan Fryskje Taal, dat het waterschap in zijn communicatie nog wat zuinigjes omgaat met het Fries. ,,It liket dat der wat sprake is fan kâldwetterfrees’’, zei EBMT-woordvoerder Onno Falkena maandag in de commisisevergadering van het Wetterskip.

Het EBMT pleit voor het vaststellen van concrete doelstellingen en stapt met alle liefde in de ambtelijke werkgroep die zich buigt over het taalbeleid. Zover zal het niet komen. Dagelijks bestuurder Annet van der Hoek wil het taalbureau hooguit eens als gast laten aanschuiven.

Aan harde taalquota is geen behoefte, vond de commissie. Henk Mulder van de PvdA wil dat de waterschapswerkers ook niet aandoen: ,,Ik heb bij de provincie gewerkt en daar moest je 25 procent in het Fries schrijven. Dat is een crime, kan ik u melden.’’

Friestalige filmpjes krijgen wel ondertiteling. Een deel van de ingelanden woont in het Groningse Westerkwartier.

Nieuws

menu