Aanpak fraude met zorggeld is moeilijk, er is een wetswijziging nodig blijkt uit zorgfraudekwestie in Fries dorp

Een aantal gerechtelijke uitspraken bemoeilijkt de aanpak van fraude met zorggeld. Mensen die geen recht hebben op langdurige zorg, blijven die krijgen. Een wetswijzing is nodig en kan nog jaren duren.

Terwijl Siebe een PGB voor 24-uurstoezicht en zorg in de buurt ontving, deed hij allerlei werkzaamheden in zijn tuin en op de boerderij. Zorginstanties zijn op de hoogte, maar kunnen niet voorkomen dat hij nog steeds zorg krijgt. (Deze foto is ter illustratie, hierop staat geen betrokkene.)

Terwijl Siebe een PGB voor 24-uurstoezicht en zorg in de buurt ontving, deed hij allerlei werkzaamheden in zijn tuin en op de boerderij. Zorginstanties zijn op de hoogte, maar kunnen niet voorkomen dat hij nog steeds zorg krijgt. (Deze foto is ter illustratie, hierop staat geen betrokkene.) Foto: Shutterstock

Dat blijkt uit een zorgfraudekwestie in een Fries dorp, waar de Leeuwarder Courant onderzoek naar deed. Hoewel er zorgfraude is vastgesteld, kunnen zorginstanties tot op de dag van vandaag niet voorkomen dat de fraudeur nog zorg krijgt. Een wetswijziging is nodig. Tot die er is, moet de overheid in dit soort situaties blijven betalen.

De zaak gaat over een man die een persoonsgebonden budget kreeg waarmee hij 24-uurs toezicht en zorg in de buurt inkocht bij zijn vrouw. Op jaarbasis kreeg de vrouw hoogstwaarschijnlijk tienduizenden euro’s. Maar buren zagen dat hij een normaal leven leidde, en zelfs zware werkzaamheden deed in zijn tuin en op de boerderij in het dorp.