Wethouder in Smallingerland én Statenlid in de provincie? VVD’er Sipke Hoekstra gaat het combineren. Valt dat te verenigen?

Volksvertegenwoordiger in de ene bestuurslaag, bestuurder in een andere laag. Sipke Hoekstra uit Rottevalle wordt volgende week dinsdag benoemd tot wethouder in Smallingerland en blijft Statenlid in Fryslân. Hoe wenselijk is dat?

FOTO JILMER POSTMA

FOTO JILMER POSTMA

Vooropgesteld: het mag. De provinciewet en de gemeentewet staan Hoekstra’s dubbelfunctie niet in de weg. Toch komt de vraag op: hoe kun je als bestuurder een gemeente vertegenwoordigen die wel eens wordt besproken in Provinciale Staten, waar je dan als volksvertegenwoordiger iets van moet vinden?

Nieuws

menu