Wethouder Heerenveen breekt bij vraag over stikstofaanpak: 'Er wordt knet-ter-hard gewerkt. Deze boeren in het veenweidegebied wordt gewoon een mes in de rug geduwd' | video

Wethouder Jaap van Veen van Heerenveen heeft stevige kritiek op de Haagse aanpak van de stikstofcrisis. Bij een vraag over de wijze van communiceren reageerde hij zeer geëmotioneerd. ‘Het raakt mij echt’.

Wethouder Heerenveen breekt bij vraag over stikstofaanpak

Tijdens een commissievergadering vroeg FNP-fractievoorzitter Ate Eijer de VVD-wethouder naar de stikstofproblematiek. Eijer had nog enkele vragen over het standpunt van de gemeente Heerenveen, die in deze krant had laten weten de provincie te steunen in de eigen, Friese aanpak. Kort door de bocht betekent dit: minder uitstootreductie en dus minder streng ingrijpen dan het Rijk wil.

Nieuws

menu