Wethouder Feitsma: 'Frysk eigene' gebaat bij inbreng van buiten

 FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Door internationale contacten te versterken wordt ,,it Frysk eigene’’ in een nieuw licht geplaatst, stelde de Leeuwarder wethouder Sjoerd Feitsma zaterdag tijdens de achtste Fedde Schurerlezing.

Bewust is volgens Feitsma bij het programma voor LH2018 gekozen voor een brede, internationale oriëntatie, met speciale aandacht voor het Fries eigene. ,,Elts hat dêr syn eigen gefoel by.’’ Feitsma stelde vooral terug te kijken op een mooi jaar. ,,Wurch mar tefreden.’’