Wethouder Feitsma: 'Frysk eigene' gebaat bij inbreng van buiten

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Door internationale contacten te versterken wordt ,,it Frysk eigene’’ in een nieuw licht geplaatst, stelde de Leeuwarder wethouder Sjoerd Feitsma zaterdag tijdens de achtste Fedde Schurerlezing.

Bewust is volgens Feitsma bij het programma voor LH2018 gekozen voor een brede, internationale oriëntatie, met speciale aandacht voor het Fries eigene. ,,Elts hat dêr syn eigen gefoel by.’’ Feitsma stelde vooral terug te kijken op een mooi jaar. ,,Wurch mar tefreden.’’

Meertalige aanpak

Volgens de wethouder was er een goede balans tussen de Friese inbreng en de inbreng ,,fan bûten’’. Hij prees ook de meertalige aanpak van Lân fan Taal: ,,Boartlik en kreatyf.’’

Vele internationale contacten werden het afgelopen jaar gelegd. Trots wees Feitsma op het in juni gehouden congres van de International Society for Performing Arts (ISPA), één van de belangrijkste internationale netwerken op het gebied van podiumkunsten.

,,Gewoanlik wurdt dat kongres hâlden yn stêden as Montreal, Shanghai en Londen. Se seinen dat se it beste kongres yn jierren hân hienen. Dat seit wol wat.’’

Kruisbestuiving

Als voorbeeld van een geslaagde kruisbestuiving noemde Feitsma ook de Under de Toer-voorstelling Anna Maria in Britswert en Wiuwert. ,,Troch de ynset fan in regisseur fan bûten waard dit lokale inisjatyf nei in heger plan brocht.’’

Hoogleraar Friese taal en letterkunde Goffe Jensma, had als eerste spreker tijdens de Fedde Schurerlezing juist gewaarschuwd voor een al te brede aanpak waarbij het het Fries volgens hem dreigt onder te sneeuwen.

Als voorbeeld noemde hij Lân fan Taal waarbij het Fries een van de zevenduizend talen is.

Nieuws

menu