Duizenden kinderen komen volgend jaar samen in Franeker voor het wetenschapsfestival Expeditie Next

Foto uit het Eise Eisinga Planetarium.

De oude universiteitsstad Franeker wordt 6 mei 2022 de plek waar duizenden kinderen uit het hele land samenkomen voor het wetenschapsfestival Expeditie Next.

Onderzoekers, kennisinstellingen en musea uit het hele land doen mee. Franeker staat die dag bol van de activiteiten, die op diverse plekken in de historische binnenstad worden georganiseerd. Van mini-hoorcolleges in de Martinikerk, workshops in Museum Martena tot rondleidingen door het Eise Eisinga Planetarium. Ook het kaatsveld in de stad speelt een rol: daar kunnen kinderen alles leren over de rol van wetenschap in de sport.

Doel van Expeditie Next is kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap. Kinderen hebben groot vertrouwen in wetenschap maar kunnen zich vaak geen voorstelling maken van de werkelijke gang van zaken in onderzoeksinstellingen en laboratoria, zegt voorzitter Marcel Levi van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De NWO is verantwoordelijk voor de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA), een initiatief waarbij burgers en wetenschappers zich samen buigen over maatschappelijke vraagstukken. De NWA is de organisator van Expeditie Next.

Het is de bedoeling het wetenschapsfestival elk jaar op een andere plek in het land te houden. In 2019 vond de eerste editie plaats in Rotterdam. Door corona kon Expeditie Next de jaren erna niet doorgaan, waardoor het festival in Franeker volgend jaar pas de tweede editie is.

De stap van Randstad naar Friesland is bewust, zegt Levi. ,,Ik vind dat wij best wel erg op de Randstad zijn gefixeerd. We hebben dan de neiging te vergeten dat elders in het land ook gewoon mensen wonen, werken en naar school gaan. Dat is ook Nederland en daar willen wij ons ook laten zien.’’

Zaterdag een uitgebreid interview met Marcel Levi in de LC .

Nieuws