Werkgroep om Friese taal in Leeuwarden te bevorderen

FOTO LC

Een nieuwe werkgroep gaat aan de slag met de Friese taal in Leeuwarden. Een motie van de FNP kreeg woensdagavond steun van de andere partijen.

Formeel ging het in de Leeuwarder gemeenteraad de afgelopen weken over het vaststellen van de Verordening Fries 2018. Maar de discussie spitste zich toe op de rol van het Fries in de hoofdstad. Aanleiding: de onderliggende taalnota ‘Frysk, Dûdlik yn byld!’

Nota onvoldoende

Een meerderheid van de raad, onder aanvoering van de FNP, vond de nota onvoldoende, zeker met het oog op de veranderende gemeente na de herindelingen met het noordelijk deel van Boarnsterhim in 2014 en een deel van Littenseradiel in 2018.

Het college moet nu in overleg met de Ried fan de Fryske Beweging en het EBLT en andere belangeroepen om samen tot een invulling van het Friese taalbeleid te komen.

Meer budget vrijmaken

Ook komt de FNP richting de begrotingsbehandeling met plannen om meer budget voor het Fries vrij te maken. Andere moties, zoals het tweetalig bellen met het gemeentelijk nummer 14058, zijn aangehouden omdat er nog geen financiële dekking voor is.

De Verordening Fries 2018 werd met algehele stemmen aangenomen.

Nieuws

menu