Wat heeft onze samenleving nodig? Meer empathie, zegt Karen van Oudenhoven-van der Zee directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Karen van Oudenhoven-van der Zee (56) uit Joure is de eerste vrouwelijke directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een gesprek over ongelijkheid, onbehagen en optimisme. En over de kloof, die er eigenlijk niet echt is.

Directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee van het Sociaal en Cultureel Planbureau: ,,Onze nieuwste metingen over het dalende vertrouwen in de overheid zijn negatiever dan die van de vorige keer. En toen waren we al alarmistisch - en dat is eigenlijk niets voor het SCP.’’

Directeur Karen van Oudenhoven-van der Zee van het Sociaal en Cultureel Planbureau: ,,Onze nieuwste metingen over het dalende vertrouwen in de overheid zijn negatiever dan die van de vorige keer. En toen waren we al alarmistisch - en dat is eigenlijk niets voor het SCP.’’  Foto: Werry Crone

En dan, als het opnameapparaat is gestopt, gebeurt er iets dat wel vaker voorkomt na afloop van een interview: dan volgt er een persoonlijke ontboezeming, zo ook bij Karen van Oudenhoven-van der Zee. Nadat we Nederland, mens en maatschappij, politiek, wetenschap en beleid hebben besproken, vertelt de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat ze regelmatig aan de film As it is in heaven moet denken, de Zweedse succesfilm uit 2004 over een dorpskoor, geleid door een excentrieke dirigent met een groot samenbindend vermogen. Ze refereert er ook regelmatig aan in lezingen.