'Wees alert op escalaties in kwetsbare gezinnen'

FOTO ANP /ROOS KOOLE

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid roept ‘iedereen’ op oog te hebben voor kwetsbare gezinnen nu ‘veilige plekken’ als school, sport en opvang wegvallen. Dit om escalaties te voorkomen.

Die liggen sneller op de loer als mensen die het toch al moeilijk hebben ineens 24 uur op elkaars lip zitten. ,,Let een beetje op elkaar’’, zegt Anne IJntema van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hieronder vallen Veilig Thuis Friesland en Jeugd- en Gezinsbescherming.

Aftasten

De medewerkers van het Regiecentrum werken momenteel vanuit huis en hebben op afstand contact met cliënten. Bij risicovolle situaties worden cliënten nog steeds door onze medewerkers bezocht, verzekert IJntema.

,,Alleen is het nu eerst even aftasten. Kunnen we het telefonisch af of moeten we daadwerkelijk op huisbezoek’’, aldus IJntema. ,,We hebben te maken met de gezondheid van de medewerker, met de gezondheid van de bewoners, dus werken we met extra checklisten. Uiteraard volgen we hier de richtlijnen van het RIVM.’’

Stress

Weekenden en vakanties zijn periodes waarin kwetsbare huishoudens extra aandacht nodig hebben, zo haalt ze aan. Het risico op stress neemt toe. ,,Dat speelt zeker in deze moeilijk tijd met het coronavirus die de wereld in zijn greep houdt.’’

Door corona zitten veel kinderen en gezinnen in deze periode vooral thuis, meldt de Academie voor Praten met Kinderen.

,,Net als tijdens schoolvakanties betekent dit voor sommige kinderen dat de stress toeneemt. Plekken waar het wél veilig is en waar kinderen vaak juist even op adem kunnen komen, zoals school, bso, de sportvereniging, thuis bij vriendjes of bij opa en oma, vallen op dit moment weg.’’

Druk bij de kindertelefoon

Voor kinderen die te maken hebben met geweld of verwaarlozing kan het in deze periode voelen alsof er geen ontsnappingsmogelijkheden zijn. En ook gezinnen bij wie het meestal nog net goed ging, kunnen het op dit moment erg moeilijk hebben, zo waarschuwt de Academie voor Praten met Kinderen.

Dit blijkt uit cijfers van de Kindertelefoon. Met 1500 gesprekken per dag heeft die het drukker dan ooit. ,,Het is duidelijk dat kinderen ons nu echt nodig hebben, en we zetten echt alle zeilen bij om in deze tijd voor hen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn”, zegt directeur Roline de Wilde.

Na enkele dagen van schoolsluiting is het nog te vroeg om een piek te kunnen duiden, zegt IJntema van het Regiecentrum.

Die ziet de organisatie wel vaak voor de zomervakantie. Dan gaat het om 50 tot 80 procent meer meldingen. ,,Scholen melden dan vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis, omdat in de vakantie het zicht op het kind van school voor langere tijd wegvalt’’, aldus IJntema.

Nieuws

Meest gelezen