Weer is het aantal klachten over vlieglawaai in Leeuwarden toegenomen: 'We wachten met het gesprek totdat de vliegtuigen over zijn'

Weer is het aantal klachten over vlieglawaai toegenomen. Ze komen tot uit de verre omtrek van de Leeuwarder basis. Bij veel klachten klinkt moedeloosheid door: gaat het wel beter worden?

Een jaar geleden werd vastgesteld dat het aantal kabaalklachten bij de basis was verdrievoudigd. In 2019 waren het er nog maar 347 (januari tot en met september), maar in 2020 (zelfde periode) waren het er al 1005.

Een jaar geleden werd vastgesteld dat het aantal kabaalklachten bij de basis was verdrievoudigd. In 2019 waren het er nog maar 347 (januari tot en met september), maar in 2020 (zelfde periode) waren het er al 1005.

Een jaar geleden werd vastgesteld dat het aantal kabaalklachten bij de basis was verdrievoudigd. In 2019 waren het er nog maar 347 (januari tot en met september), maar in 2020 (zelfde periode) waren het er al 1005. Dit jaar nam het nog verder toe: inmiddels zijn er 1303 klachten over overlast binnen. En dat is tot en met augustus.