Statenlid FVD en ex-lid blikken terug op de bewogen afgelopen vier jaar. 'Het is eeuwig zonde wat er is gebeurd'

Met zes zetels stormde Forum voor Democratie (FVD) vier jaar geleden de Friese Staten binnen. Een aardverschuiving, maar al snel brokkelde de partij af door afsplitsingen. In een tweegesprek blikken Grite Wymenga-Kooistra, die mei 2021 afscheid nam van de partij en Albert van Dijk die de partij bleef, terug op vier roerige jaren. ,,Eeuwig zonde wat er is gebeurd. Ondanks alle verschillen, waren we een fantastisch team.”

Albert van Dijk en Grite Wymenga-Kooistra op het terrein van (openlucht)museum it Damshûs in Nij Beets.

Albert van Dijk en Grite Wymenga-Kooistra op het terrein van (openlucht)museum it Damshûs in Nij Beets. Foto: Jilmer Postma

,,Ik kom uit een echt socialistisch nest”, vertelt Van Dijk (33) uit Gerkesklooster-Stroobos bij binnenkomst in it Damshûs in Nij Beets. ,,Dus al deze informatie over turfwinning, armoede en ús Ferlosser Domela Nieuwenhuis vind ik buitengewoon interessant. Ik kom uit een socialistisch nest. Mijn vader was een trouwe PvdA-stemmer, totdat ik in de politiek ging uiteraard. Ha, ha. En mijn grootvader, die wilde geen kwaad woord horen over Domela en Pieter Jelles Troelstra.”