We moeten nog veel meer voor onszelf en elkaar zorgen

Prinses Laurentien prikkelt zorgprofessionals op Fryslân giet fierder. ,,Regie op eigen functioneren loopt niet altijd zo soepel. Wat als je je partner net bent verloren, of zich iets anders voordoet waardoor je net niet in balans bent.”

De Friese burger en samenleving moeten enorm investeren in zelfredzaamheid, gemeenschapszin en toegankelijke technologie. Zo is de kans op de best mogelijke zorg in 2030 het grootst.

Die conclusie presenteerde projectleider Klaus Boonstra gistermiddag op het congres Fryslân giet fierder in hotel Van der Valk in Leeuwarden na twee jaar onderzoek naar de toekomst van de zorg in Friesland.

,,Alleen zo is de zorg betaalbaar te houden voor de mensen die het écht nodig hebben”, zei Boonstra. Natuurlijk moet er zorg beschikbaar blijven voor mensen met een handicap, mensen die een ongeluk krijgen, mensen die in een depressie belanden, maar verder moeten we ,,selectief omgaan met de bronnen die we hebben”. ,,Waar we zelf kunnen, moeten we het écht zelf doen.”

Urgentie is hoog

De urgentie is hoog vanwege vergrijzing en ontgroening van de Friese bevolking. In 2007 waren op elke 65plusser nog acht mensen uit de beroepsbevolking potentieel beschikbaar voor een baan in de zorg. In 2037 is dat nog maar één op de vier en in 2052 nog maar één op de twee, schetste Boonstra. Met alleen meer mensen interesseren voor een baan in de zorg kan de huidige manier van zorgverlening bij lange na niet overeind gehouden worden. ,,Dit lossen we nooit alleen met de arbeidsmarkt op.”

Vier toekomstscenario’s

Vier toekomstscenario’s zijn uitgewerkt door het onderzoeksproject Seker en Sûn, een initiatief van GGD Fryslân (gezondheidsdienst), Zorgbelang Fryslân (patiënten) en ZorgpleinNoord (werkgevers). Scenario’s waarbij technologie wel of niet toegankelijk zou zijn voor iedereen en waarbij de individualisering wel of niet wordt gekeerd door gemeenschapszin. ,,Hoe meer mensen zitten in het scenario waarbij ze zelf de regie over hun zorg kunnen voeren met behulp van technologie én in de samenleving goed voor elkaar zorgen, hoe makkelijker het is een haalbaar zorgsysteem te onderhouden.”

Nieuw begrip: de autokrene burger

Concreet komt het er volgens Boonstra op neer dat burgers zo veel mogelijk geprikkeld moeten worden een eigen zorgnetwerk op te bouwen. ,,Het is bijna niet mogelijk geen netwerk te hebben, alleen de grootste kluizenaar heeft dat niet.” Met behulp van een docente klassieke taal uit Sneek is er zelfs een nieuw begrip voor gelanceerd: de autokrene burger. Auto betekent zelf, kreen betekent kraan of bron. ,,Een burger die de bron in zichzelf vindt. Maar de bron kan ook wel eens leeg zijn of stroef lopen. Dan moet er sprake zijn van wederkerigheid.”

‘Digitale vooruitgang ramp voor veel mensen’

Prinses Laurentien hield een bevlogen toespraak over goed luisteren naar elkaar. Ze waarschuwde dat technologie alleen nooit de oplossing kan zijn. Ze attendeerde de beleidsmakers erop dat een op de zeven Friezen laaggeletterd is. ,,De digitale vooruitgang is voor heel veel mensen een ramp. Voor hen wordt alles nog moeilijker.”

Een kant-en-klare oplossing biedt Seker en Sûn dan ook niet. Ook daarvoor lanceerde Boonstra een nieuw begrip. ,,We moeten van de illusie van maakbaarheid naar ontstaanbaarheid.”

Nieuws

menu