We moeten met de wolf leren leven, of we dat nu willen of niet

Een hek op de grens is de enige manier om Friesland wolfvrij te houden. Vijf vragen over een ‘nietszeggende’ en ‘juridisch onhoudbare’ aangenomen motie van Provinciale Staten. Conclusie: met de wolf moet je leren leven, of je wil of niet.

FOTO AFP

FOTO AFP

Hoe houd je een wolf buiten Friesland?