Rubriek Nummer Zoveel: Ramon Vos (SP) wil de welvaart onder iedereen verdelen

Ramon Vos.

Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan 39 Friezen; 29 mannen en 10 vrouwen. In deze aflevering: Ramon Vos (49) uit Drachten. Lijst 6, SP, plek 43.

Waarom de SP?

,,Uit een diep rechtvaardigheidsgevoel. Ik zie de kloof tussen arm en rijk toenemen. Neem bijvoorbeeld de groei aan zzp’ers en arbeidsmigranten. Ze werken in schijnconstructies en met schijnzekerheden. Het stuwt de winsten van grote bedrijven. We moeten de welvaart verdelen onder iedereen.’’

Beste campagnetip.

,,Als politicus moet je altijd langs de deuren gaan. Praten met mensen, horen wat hun zorgen zijn. Bij de SP doen we dat altijd, of er verkiezingen zijn of niet. In coronatijd is het lastig, maar we doen het wel. We staan niet bij de voordeur, maar op 5 meter afstand. Via digitale bijeenkomsten krijg je nooit de gesprekken die je op straat wel hebt.’’

Stel dat ik word gekozen...

,,Dan neem ik mijn roots mee naar Den Haag. Ik kom uit het noorden van Nederland en ik zie elke week weer hoe de gemeenten lijken te worden vergeten door ‘Den Haag’. Kijk naar de nieuwe verdeelsleutel van het Gemeentefonds. Gemeenten in Noord-Nederland gaan er miljoenen op achteruit. Het lijkt soms wel of er opzet achter zit. Daar wil ik doorheen prikken. ‘Den Haag’ is er voor heel Nederland, niet alleen voor de gebieden die het hardste roepen of het vaakst op de stoep staan.’’

Als ik iets kon terugdraaien in Friesland, dan was dat...

,,Dan had ik nu in de Lelylijn gezeten in plaats van in de auto. Dat het tien jaar geleden niet lukte om Drachten aan het spoor te krijgen, is een misser van jewelste. Er mistte eensgezindheid. Ook in de gemeenteraad van Drachten. Daar trokken partijen de keutel in omdat ze een beetje moesten meebetalen en de ozb zou moeten stijgen. Nu begint het circus opnieuw. De Lelylijn moet er komen, ik hoop dat politici dat nu allemaal inzien.’’

Mijn politieke voorbeeld.

,,Oud-partijleider Emile Roemer. Hij bracht rust in het debat. Zijn betogen waren concreet en eerlijk. Hij was wars van ambtelijke taal, draaide niet om de hete brij heen en was recht door zee. Daar kunnen veel politici van leren.’’

Nieuws

menu