Watersporters huiverig voor ondiepe wateren in Friesland

Een kajuitzeiljacht is vastgelopen op de Koevorde. De bemanning moet overboord om het schip vlot te trekken. FOTO LC

Het is voor watersporters vaak onduidelijk of zij de Friese wateren kunnen bevaren. Een duidelijk overzicht van vaardieptes ontbreekt.

Gastvrijheid. Dat is het beeld dat de Friese recreatiesector in volle breedte graag wil uitstralen. Maar veel watersporters mijden de provincie, omdat zij vrezen vast te lopen in ondiepe meren en vaarten. Dat moet anders, meent de Marrekrite.

Onjuist imago

Vanuit de watersport krijgt de organisatie regelmatig vragen over waterdieptes. ,,Ook in de rest van het land leeft het idee dat al het vaarwater hier relatief ondiep is en niet geschikt voor dieper stekende schepen. Dit weinig genuanceerde imago is niet gunstig voor Friesland als watersportprovincie bij uitstek’’, stelt het bestuur. In de praktijk zijn er veel wateren waar met dieper stekende schepen goed gevaren kan worden.

Oorzaak van de verwarring is volgens het recreatieschap het feit dat de provincie er bewust voor kiest de waterdieptes niet helder te communiceren. Begrijpelijk, want het gevaar bestaat dat het publiek verwacht dat deze dieptes gegarandeerd worden, aldus Marrekrite. Dat zou namelijk kunnen leiden tot een onderhoudsverplichting.

Watersport-app

Het bestuur meent dat het verstandiger is om die helderheid wel te verschaffen aan bootbezitters. ,,Je kunt beter op bepaalde punten ‘nee’ verkopen dan over het geheel vaag te blijven.’’

De provincie heeft Marrekrite gevraagd mee te denken over de kwestie. Het sluit aan op de plannen om een goede waterkaart en watersport-app te maken. Het recreatieschap beseft dat het baggeren van vaarwegen een enorme investering vergt. Beter is het, zo stelt het bestuur voor, om te kijken naar de kosten naar het op diepte brengen van meren die direct grenzen aan de staande mastroute.

Communicatie

Op basis van de uitkomst zou kunnen worden gekeken welke meren wel en welke niet gebaggerd moeten worden. ,,Dat is goed en helder te communiceren naar de watersport en hoeft niet per se heel duur te zijn.’’

Nieuws

menu