Waterpeil in boezem terug naar normaal; neerslagtekort nog niet weggewerkt

Hekkelen, waarbij de begroeiing (waterplanten) uit sloten wordt gehaald, zodat de watergangen vrij worden gehouden en overtollig water goed kan worden afgevoerd.

Hekkelen, waarbij de begroeiing (waterplanten) uit sloten wordt gehaald, zodat de watergangen vrij worden gehouden en overtollig water goed kan worden afgevoerd. Foto: Niels de Vries

Wetterskip Fryslân heeft het waterpeil in de Friese boezem na maanden weer verlaagd naar het gangbare streefpeil van 52 centimeter beneden NAP.

Het boezempeil was in mei vanwege de droogte met 5 centimeter opgekrikt, om water achter de hand te hebben om te voldoen aan de extra vraag naar oppervlaktewater. Door de regenval van de afgelopen dagen is deze buffervoorraad niet meer nodig.