Friese dijkgraaf Luzette Kroon: 'Water kan niet langer sluitpost blijven, we lopen tegen de grenzen van de maakbaarheid aan'

Alles leek maakbaar in ons land. Maar met gortdroge zomers, clusterbuien en dreigende zeespiegelrijzing protesteert het klimaatsysteem tegen dit diepgewortelde idee. Het moet anders, vindt het kabinet. Plannenmakers moeten water en bodem voortaan op 1 zetten. ,,Een gemaaltje erbij of een peilvak erbij wordt minder vanzelfsprekend’’, zegt Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

Luzette Kroon en Frank Jorna op de dijk bij het Woudagemaal in Lemmer.

Luzette Kroon en Frank Jorna op de dijk bij het Woudagemaal in Lemmer. Foto: niels de vries

Een paar dagen nadat het kabinet de brief ‘Bodem en Water Sturend ’ publiceerde, schuiven dijkgraaf Luzette Kroon en dagelijks bestuurder Frank Jorna aan om te praten over de betekenis van de rijksbrief. Jorna gaat in Friesland over de waterpeilen. Die spelen een hoofdrol in de nieuwe benadering van de inrichting van ons land.