Wat staat er in de begrotingen 2023 en wat betekent dat voor Friesland?

FOTO

FOTO ANP

Tijdens Prinsjesdag werden verschillende stukken aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat staat er in de verschillende begrotingen en wat heeft dat voor gevolgen voor Friesland?

Onderwijs

Aan geld lijkt het onderwijs komend jaar geen gebrek te hebben. De extra miljarden vliegen scholen, studenten en docenten om de oren in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2023.

Infrastructuur

In totaal maakt Den Haag voor 2023 bijna 13 miljard euro vrij voor infrastructuur. Hiervan is 4 miljard bestemd voor onderhoudswerkzaamheden: 2 miljard euro voor het spoor, 1 miljard voor wegen, 500 miljoen voor vaarwegen en 500 miljoen voor waterbeheer, zoals dijken.

Defensie

Defensie krijgt de komende jaren meer geld, dat in personeel, materieel en voorraden gestoken wordt. De plannen waren al bekend.

Justitie

Het rijk gaat jaarlijks 155 miljoen euro uittrekken om meer rechters aan te stellen. Dit moet de werkdruk onder de magistraten verminderen.

Landbouw

Noch de troonrede noch het persbericht van het landbouwministerie maakt melding van 2030 als het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn in Nederland.

Media

De lokale publieke omroepen kunnen meer geld tegemoet zien, zo staat te lezen in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.