Wat porno met seksbeleving van jongeren doet | LC Toptalent

LC Toptalent - Drachtster Lyceum over invloed van pornografie

Een bekentenis op TikTok van een jongen die zei dat porno zijn leven had verwoest, was voor Jildou, Ilse en Nicole aanleiding om onderzoek te doen naar ‘blootstelling aan pornografische beelden op jonge leeftijd’.

Jongens gaan vaak opscheppen, meiden worden veelal ongemakkelijk als het op de middelbare school over seks gaat. En dat wordt nog een graadje erger als het onderwerp van gesprek pornografie is. Een dappere keuze dus om in vwo 6 onderzoek te doen naar de invloed van pornografische video’s op de seksbeleving van jongeren. Jildou de Jong (17) uit Hemrik, Ilse Meeuwisse (17) uit Drachten en Nicole Yeung (18) uit Drachten durfden het aan. Wat op het Drachtster Lyceum, tijdens de presentatie van hun profielwerkstuk, een hoop gegiechel opleverde. ,,Op deze leeftijd zijn jongeren hier nog niet heel open over’’, zegt Nicole.

Ook thuis werden wenkbrauwen opgetrokken. Ilse: ,,Wij praten nooit over seks. Dus mijn ouders waren heel akward aan het doen.’’ Jildou: ,,Mijn ouders vonden het ook een pittig onderwerp, maar dachten wel dat het een goed onderzoek kon worden.’’ Nicole: ,,Mijn moeder snapte het eerst niet. Ze zei: ‘Doe je wel een beetje voorzichtig op de computer, met virussen enzo’. Dacht ze dus dat wij zelf naar die video’s gingen kijken.’’ Jildou: ,,Hier was onze biologiedocent ook bang voor. Die vroeg ons om wel een beetje voorzichtig te doen.’’

Het was een opmerkelijke bekentenis op het sociale medium TikTok die de vwo’ers op het idee bracht voor hun onderzoek. Een jongen vertelde dat porno zijn leven had verwoest. Hij kon niet meer klaarkomen zonder seksvideo’s te bekijken, zelfs als hij het met zijn vriendin probeerde. ,,Wauw, wat heftig, dachten wij. En toen we er dieper indoken, kwamen we erachter dat hier nog weinig over bekend is. Dat er nog veel te onderzoeken valt’’, vertelt Jildou. Nicole: ,,We konden wel veel meningen vinden. Van feministen bijvoorbeeld, die tegen of juist voor het kijken naar porno zijn.’’

De drie stelden een vragenlijst op over seksbeleving en porno die ze via hun eigen netwerk hebben verspreid onder jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Meest schokkende conclusie vond Ilse dat de meerderheid van de jongens die naar video’s kijken waarin mannen dominant zijn zelf ook willen domineren in bed. Het merendeel van de vrouwen die naar deze beelden kijken geven aan gedomineerd te willen worden. ,,Porno is eigenlijk een soort drugs. De tolerantie wordt steeds hoger en je hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen.’’

Jildou schrok vooral van de jonge leeftijd waarop de deelnemers aan hun enquête voor het eerst blootgesteld werden aan pornografische beelden op internet, bij de meesten gebeurde dit overigens per ongeluk. ,,De jongste was 7 toen hij voor het eerst porno zag.’’

Doordat kinderen steeds jongeren toegang krijgen tot het internet via hun mobiel, computers of iPads, daalt ook de leeftijd waarop jongeren porno vinden. Nicole: ,,Kanalen als Twitter en Reddit worden niet gemonitord op pornografische beelden. Als jij iemand volgt die iemand volgt die iets pornografisch liket, dan kun jij dat ook zomaar op je tijdlijn krijgen.’’

Naast de negatieve gevolgen, legden de drie ook de positieve kanten van het kijken naar seksvideo’s vast. Jildou: ,,We hebben twee seksuologen geïnterviewd die wel te spreken waren over pornografie. Het kan bijvoorbeeld werken om een relatie nieuwe prikkels te geven.’’

Uit literatuur en hun enquête trokken de leerlingen de ,,verontrustende conclusie’’ dat steeds meer jongeren naar porno kijken. ,,Ze zijn steeds jonger en daardoor meer beïnvloedbaar’’, zegt Nicole. Jildou: ,,En er rust zo’n groot taboe op.’’ Ilse: ,,Als je per ongeluk heftige beelden ziet en je praat er niet over dan denk je dat dat de norm is.’’

Nieuws

menu