Wat is typisch Fries en wat niet? Wat moet je als import doen om ooit een echte Fries te worden?

Wat is typisch Fries en wat niet? LC-redacteuren buigen zich deze zomer in de serie Typysk Frysk over die lastige vraag. Cultuurredacteur Kirsten van Santen, antropoloog en import, duikt bij de aftrap in haar eigen leven: wat moet ze doen om ooit een echte Fries te worden? Fries zijn is een gevoel, een constructie, iets vloeiends. Van water en bootjes houden, van rust en ruimte, van de greiden en de seedyk, van de brede horizon.

Foto

Foto LC

Nu ik meer dan de helft van mijn leven in Friesland woon, maar me nog steeds niet ‘typisch Fries’ voel of als zodanig word gezien, is het tijd om eens onverbiddelijk naar mijn leven te kijken. Doe ik wel genoeg mijn best?