Wat is dat nu voor vraag? Door Breaking Bad sprak koning Redbad geen Fries

Wat is dit nu voor vraag?

De 38 Havisten die kozen voor Fries als examenvak moesten hun tanden zetten in drie ‘geef Fryske teksten’.

Eerst kregen ze een interview uit de Moanne voorgeschoteld met LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. Vervolgens twee krantenartikelen: een uit het Friesch Dagblad en een stuk uit de Leeuwarder Courant waarin Goffe Jensma zijn mening geeft over de film Redbad.

De hoogleraar moppert dat de historische waarheid erin amper telt. Geweld wordt verheerlijkt en overgoten met een sausje sensatiezucht. Jensma ziet iets aparts gebeuren in het verhaal over de heidense koning: De tradisjonele opfetting oer de skiednis, nammentlik dat de kristenen goed binne en de heidenen ferkeard, wurdt omdraaid.”

Grootste punt van kritiek is de taal: Redbad spreekt geen Fries. De makers hebben gekozen voor Engels en Nederlands. En dat terwijl volgens Jensma in het rijk van Redbad weldegelijk Fries werd gesproken, mogelijk wel in een iets ander vorm.

Er is maar één echte reden te bedenken waarom Redbad ‘him ferbrekke moast’: alleen zo konden internationale sterren worden gestrikt voor de rollen. Jonathan Banks uit de Amerikaanse serie Breaking Bad speelde Pepijn, de onverbiddelijke koning van de Franken.

De kern van een goed antwoord op de vraag is dan ook: Redbad soe gjin Frysk praat hawwe en mei de Ingelske taal as fiertaal wurdt it mooglik om ynternasjonale stjerren te kontraktearjen. Het komt door Breaking Bad dat Redbad him ferbrekt.

VRAAG: Hokker twa arguminten wurde oandroegen foar it feit dat der net foar it Frysk keazen is as fiertaal yn de film?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Eindexamens
Onderwijs