Warmte uit Hegemer Mar voor Heeg een stuk dichterbij door rijkssubsidie van 4 miljoen euro: 'We zijn heel blij, het project kan nu worden afgemaakt'

Een enorme opsteker voor Warm Heeg. Het project dat als doel heeft om de Hegemer Mar te gebruiken als warmtebron voor het dorp, krijgt een rijkssubsidie van 4 miljoen euro.

Warmte uit Hegemer Mar voor Heeg een stuk dichterbij door miljoenensubsidie.

Warmte uit Hegemer Mar voor Heeg een stuk dichterbij door miljoenensubsidie.

Heeg is officieel aangewezen als proeftuin voor aardgasvrij wonen en krijgt geld uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het bedrag wordt overgemaakt naar de gemeente Súdwest-Fryslân, die ook aanvrager was. ,,We zijn heel blij, het project kan nu worden afgemaakt”, zegt wethouder Erik Faber. ,,Heeg wordt aangesloten op een warmtenet. Daar ben ik van overtuigd.”

Nieuws

menu