Waren er in 1790 al kinderen met jouw naam? Check het hier (en deze namen komen al ruim 200 jaar voor)

Voornaam.

Voornaam. FOTO LC

Of jouw naam in 1880 al voorkwam, kon je al checken, maar je kunt nu ook zien of er al in 1790 kinderen met jouw naam geboren werden. Het Meertens Instituut heeft namelijk de Nederlandse Voornamenbank uitgebreid.

In de Nederlandse Voornamenbank kon je voor de uitbreiding informatie over meer dan 440.000 voornamen vanaf 1880 vinden. Die informatie was gebaseerd op basis van de Basisregistratie Personen. Deze uitbreiding is mogelijk doordat het Meertens Instituut voornamen van bruid en bruidegom uit historische trouwakten heeft geanalyseerd. Daarom kan je nu vinden of je naam in 1790 al voorkwam.

Hier kan je checken wanneer en hoe vaak jouw naam voorkomt. Vanwege privacy wordt een naam alleen getoond als er genoeg mensen zijn die zo heten. Dat is het geval bij 17.800 voornamen. Daarvan komen 4.700 sinds 1790 tot 2017 voor. Wat voor namen dat zijn? Grietje, Maria, Johannes en Willem bijvoorbeeld. Garrijt en Lijsbet waren alleen populair tussen 1790 en 1880. En nog een ander feitje: van 10.600 namen wordt alleen de populariteit van na 1880 gegeven.

En waren er al Doutzens en Foppe’s in 1790? Foppe’s wel, 5 kinderen kregen bij de geboorte die naam. In 1790 werden geen Doutzens geboren. Een jaar later wel: 4 kinderen kregen die naam.