Wandelen is net zo zwaar als roeien

Jongen met hond, een beeld van de Friese beeldhouwer Tjipke Visser bij Stania State in Oentsjerk, aan de wandelroute van deze week

Het uitlaten van de hond is net zo inspannend als ballroomdansen, wandelen net zo zwaar als roeien. Daar bestaan berekeningen voor.

Overal zijn landelijke richtlijnen voor, zelfs voor bewegen. Zo’n richtlijn luidt bijvoorbeeld ,,Bewegen is goed, meer bewegen is beter.’’

Wandelgoeroe Tjisse Brookman uit Akkrum verwijst er deze week naar in zijn rubriek over wandelen op doejemee.nl: de bewegingsrichtlijnen die in 2017 zijn ingesteld.

Dat was het jaar waarin langdurig stilzitten voorgoed in de ban is gedaan en volwassenen werd aanbevolen ongeveer tweeënhalf uur per week een ,,matig intensieve inspanning’’ te leveren. Voor ouderen komt daar het advies bij evenwichtsoefeningen te doen: op een been staan of een voorwerp van de grond oprapen.

Wie zich daarin verdiept, stuit op de wonderlijke wereld van sportonderzoek. Bijvoorbeeld van MET-waarden, een getal waarmee je kunt berekenen hoeveel calorieën per minuut je verbrandt bij een activiteit. Rustig wandelen – dat is 3 tot 5 kilometer per uur – blijkt even inspannend als roeien, trampolinespringen of een badkamer schoonmaken. Terwijl wat sneller wandelen – van 5 tot 6 kilometer per uur - net zo zwaar is als zwaar huishoudelijk werk. Ook een mooie: de hond uitlaten is net zo inspannend als ballroomdansen.

AL dat onderzoek en de richtlijnen sterken Brookman in zijn opvattingen over de gezonde waarde van wandelen: de bloeddruk daalt, het lichaamsgewicht ook, wandelaars slapen beter en lopen minder risico op allerlei aandoeningen van depressie diabetes tot alzheimer en borstkanker. Bovendien, schrijft hij: ,,Wandelaars dragen met elkaar circa 1,7 miljard euro bij aan de economie.’’ Kortom, stelt hij, blijf lekker wandelen.

Nog even en dan is deze onzichtbare elfstedentocht voorbij. Hoewel veel deelnemers de virtuele finish al lang hebben gehaald en ze gewoon doorlopen, komen we daar op 6 september aan.

Voor een passende afsluitingspagina zoeken we nog meer selfies van deelnemers, met naam, woonplaats, leeftijd en afgelegde afstand. Graag sturen naar tips@lc.nl , hoe meer, hoe beter.

doejemee.nl/elfstedentocht

Nieuws

menu