Wageningse studenten doen Fries erfgoed van de hand

Driehonderd geschriften en Fries materiaal liggen te verstoffen onder Wageningse studentenbedden. De Friese studentenclub gunt ze een beter leven.

Dozen vol boeken, verhalen, gedichten, sprookjes, veelal van Friese oorsprong, verhuizen in Wageningen van de ene studentenkamer naar de andere. Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt eigenaar WSSFS (Wageninks Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje).

Het Fries erfgoed dat vanaf 1930 in hun bibliotheek is opgebouwd, verdient een beter plekje, zegt de uit Stiens afkomstige Jorn Dijkstra. De boeken zwerven sinds 2000 toen de club niet meer kon beschikken over kasten in de huisvesting van een andere studentenvereniging.

Daarom wordt de collectie nu los verkocht. De opbrengst gaat naar de cultuurcommissie van WSSFS. De vereniging zelf staat er goed voor met 35 leden en aanwas van nieuwe. De volledige lijst van boeken, tijdschriften en andere geschriften is te vinden op de website www.wssfs.nl onder de button I t Selskip en dan bibl ioteek.

Op de foto het Krystkongres in Franeker dat wordt georganiseerd door de Friese studentenverenigingen uit Wageningen en Groningen.

Nieuws

menu