Wadveren van rijk naar provincie

De veerboot van Ameland, gezien vanaf de pier bij Holwerd.

De veerboot van Ameland, gezien vanaf de pier bij Holwerd.

De concessie van de Waddenveren kan wat betreft staatssecretaris Stientje van Veldhoven over van het rijk naar de provincie.

Er wordt momenteel een intentieverklaring voorbereid, meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer. Eind november worden de details bekendgemaakt.

De overdracht is een lang gekoesterde wens. Als de provinsje Fryslân zeggenschap krijgt over de contracten kan zij die beter afstemmen met de dienstregelingen van bus en trein. Bovendien kunnen er dan gecombineerde bus-bootkaartjes worden afgegeven, of trein-bootkaartjes.

Concessies voor de veerdiensten (Doeksen, Wagenborg) worden telkens voor vijftien jaar afgegeven. De lopende ging in per 2014. Het rijk blijft verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen.