Wadlooptocht met minister Eric Wiebes eindigt in waterballet

,,Tot hoe ver raken we nat vandaag?’’ vroeg minister Eric Wiebes voordat hij zijn eerste voet in het slik zette. ,,Tot hooguit de knieën’’, beloofde wadloopgids Henk Postma.

Het liep allemaal anders. Wadloper Wiebes keerde maandag tot de laatste draad doorweekt terug van zijn werkbezoek aan de Friese kust.

De minister praatte in Ternaard over gaswinning en ging met de Waddenvereniging in gesprek over de voortdurende bezwaren tegen gas- en zoutwinning in het Werelderfgoedgebied. Volgens directeur Lutz Jacobi was zijn bezoek niet compleet zonder een wadlooptocht. En alzo geschiedde.

Moddergat

Op surfschoentjes zette de minister even na vieren koers richting Schiermonnikoog. Gids Henk Postma leerde hoe hij zijn voeten moest plaatsen. ,,Voorwaarts insteken.’’ Postma had nauwgezet de weersvoorspelling gecheckt. Hij belde zelfs met de vuurtoren van Ameland. Er was weliswaar een onweersbui op komst, maar die zou de kust bij Moddergat niet raken.

Maar helaas. Een donkere rolwolk kwam ras naderbij en terwijl het Haagse gezelschap richting de geul sopte zette de hemel de sluizen open. Vervroegd terugkeren had geen zin, want het kwaad was al geschied. De gids toonde mosselbanken, leerde het geluid van pieren en wees naar kanoeten. Dit steltlopertje lijkt op het Wad slachtoffer van een dalende zeebodem en een stijgende zeespiegel. Het foerageergebied wordt steeds kleiner.

Na de ergste stortregen was er tijd voor de ‘stiltekring’. De delegatie ging in een kring staan, met de ruggen naar binnen gekeerd, en bleef een minuut in volstrekte stilte luisteren. Het Wad moet je horen. Geluiden dragen er ver. Wiebes was een monotoon gebrom opgevallen, zei hij na de retraite. Postma denkt dat het de motor van een vissersschip is geweest.

Garnalenkroketten

In de Garnalefabryk op de dijk was intussen sprake van ander onheil. De Waddenvereniging zou na afloop trakteren op soep met broodjes. Kok Jan Veenma van Jan Cooks 4 You uit Brantgum sloot goedgemutst zijn apparatuur aan. Met een doffe klap sloegen de stoppen door. Veenma zweette. Zó kon hij geen garnalenkroketten frituren. De meterkast zat op slot en de sleutel was zoek. Met vereende krachten werd de deur uiteindelijk gesloopt en na een angstig halfuur keerde de elektriciteit in Moddergat terug.

Hans Revier en Lutz Jacobi - vanwege de corona kon niet iedereen mee het Wad op - wisselden Haagse anekdotes uit. Wiebes is sterk in cijfers, maar de minister rekent voetbal en vogelsoorten niet tot zijn meest favoriete onderwerpen. Tijdens debatten in de Tweede Kamer sprak hij vorig jaar afwisselend van kanoet, kloet, kanuut, knuut, kaloet, kluut en kanoet.

Wim Duisenberg, de voormalig minister van financiën, had eenzelfde handicap, wist Revier. Die sprak in zijn tijd van ‘fluten’. Dat gaf overigens niets. Duisenberg kwam net als Wiebes graag op Schiermonnikoog en mede door zijn toedoen zag het kabinet-Den Uyl destijds af van natuurverstorende activiteiten in het Eems-Dollardgebied.

Tegen half zes keerden de wadlopers opgetogen terug. De penetrante geur van slik voerde ver. Wiebes’ chauffeur maakte zich zorgen over de collega die morgen de dienstauto zou besturen. ,,Die gaat ‘s ochtends zitten en die denkt: wat ruik ik nou joh?’’ Met een boogje kieperde hij het natte bundeltje kleren in de kofferbak. In een stevig dichtgeknoopte vuilniszak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Waddengebied