Waddenzee beschermd door 'Verdrag van Leeuwarden'

Zonsondergang boven de Waddenzee

Een nieuw Verdrag van Leeuwarden moet het Waddenzeegebied verder beschermen. Op 18 mei wordt het getekend in de Friese hoofdstad.

Het verdrag sluit een vierjaarlijkse regeringsconferentie af waaraan Denemarken, Duitsland en Nederland meedoen. Alle ministers van de betrokken landen zijn present.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) heeft de Tweede Kamer alvast het eindconcept toegestuurd. Het Verdrag van Leeuwarden moet onderstrepen hoe belangrijk de drie landen behoud van het werelderfgoed vinden, schrijft zij.

Het concept telt 26 pagina’s met in totaal 45 punten. Er staat veel in over de bescherming van broed- en trekvogels en visbestanden. De drie landen willen hun kennis delen over de effecten van klimaatverandering op het Wad. Ook duurzaam havenbeheer valt eronder.

Een van de punten is een verbod op paraffine, de kaarsvetachtige substantie die door de scheepvaart wordt gebruikt bij schoonmaakklussen en geregeld de stranden vervuilt. Nederland en Denemarken willen een totaalverbod afdwingen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), Duitsland is zo ver nog niet.

Verder moet lichtvervuiling worden teruggedrongen, evenals alle (micro-)plastics in zee. De drie landen streven naar onderlinge afspraken over de opvang van zeehonden en willen nadrukkelijk een jonge generatie inwoners betrokken krijgen bij het werelderfgoed.

De Waddenzeeconferentie in schouwburg De Harmonie is de dertiende, sinds de start van de trilaterale samenwerking in 1978. Nederland was de afgelopen vier jaar voorzitter. Duitsland neemt op 18 mei het stokje over.

Als extraatje zijn dit keer delegaties uit Mauritanië en Zuid-Korea present. Zij hebben soortgelijke natuurgebieden in huis.

Nieuws

Meest gelezen