Waddenvereniging 'wint' loterij en haalt 40 containers vol rotzooi uit zee (dankzij de Postcodeloterij)

Van de 3,2 miljoen kilo verloren lading resteert naar schatting nog 800.000 kilo in zee. Foto: Archief LC

De Waddenvereniging haalt de komende drie jaar de inhoud van 40 containers vol rotzooi uit zee. De grote opruimexpeditie wordt mogelijk dankzij een schenking van 1,9 miljoen euro van de Postcodeloterij.

Met hulp van bergers en duikers wordt de zeebodem geschoond van plastic en ander afval, dat grotendeels afkomstig is van de containerramp met de MSC Zoe.

Het project heet Clean Up XL. ,,Wy binne tige wiis dat wy de kans krije om de see no écht leech te romjen’’, reageert directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging.

Van het geld worden drie grote expedities op touw gezet. Stichting De Noordzee, Stichting Duik de Noordzee Schoon en de Natuur- en Milieufederatie helpen mee. Een sonar speurt eerst de zeebodem af. Daarna gaan duikers en bergers met grijpers aan het werk.

Na de ramp met de MSC Zoe resteert naar schatting nog 800 ton rommel, afkomstig uit 40 containers. De onvrede daarover is groot. Overleggen tussen overheid en reder verzanden in getouwtrek over claims en kosten.

Jacobi prijst de inzet van de Nederlandse overheid die het lukte om driekwart van de containerrommel op te ruimen, nadat in januari 2019 de 342 containers van de MSC Zoe in zee boven de Waddeneilanden belandden. Het loterijgeld dat nu via de Waddenvereniging beschikbaar komt biedt uitkomst om het laatste kwart te bergen. ,,Wy ha in frije rol’’, zegt Jacobi. ,,Wy binne net bûn oan yngewikkelde juridyske oerwagings. Wy kinne gewoan oan it wurk.’’

Om de CO2-uitstoot en daarmee het milieu te ontlasten is het streven dat zo min mogelijk rommel verdwijnt in de afvaloven in Harlingen. De Waddenvereniging wil het afval zo veel mogelijk recyclen, bij voorbeeld via de plasticrecyclingfabriek in Heerenveen. Mogelijk worden er daarna ludieke Waddenproducten van gemaakt, zoals strandballen of slippers. De CO2-uitstoot van de bergingsoperatie wordt gecompenseerd via de koolstofbank van het Friese veenweidegebied.

Het containerschip MSC Zoe verloor 3,2 miljoen kilo lading. Veertig containers zijn nooit teruggevonden. De natuurorganisaties noemen het onverteerbaar dat het afval voor altijd in het milieu zou blijven. Naast de drie jaarlijkse expedities op zee worden er van het loterijgeld ook strandopruimacties op de Waddeneilanden georganiseerd.

Nieuws

menu