Waddenvereniging: 'Gaswinning funest voor Waddenzee'

De Waddenvereniging vreest dat de gaswinning uit kleine gasvelden rond en onder de Waddenzee funest uitpakt voor het beschermde natuurgebied, zeker op langere termijn.

Minister Eric Wiebes kwam in augustus wadlopen bij Moddergat.

Minister Eric Wiebes kwam in augustus wadlopen bij Moddergat. Foto: Marcel van Kammen

Door bodemdaling, gepaard met zeespiegelstijging, kunnen de zandplaten verzuipen, zei woordvoerder Auke Wouda van de Waddenvereniging en andere natuurorganisaties gisteren tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.