'Waddengebied onvoldoende beschermd voor toekomstige generaties'

Zicht vanuit Moddergat op de Waddenzee. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De waarnemend ombudspersoon voor toekomstige generaties concludeert na ruim een jaar onderzoek dat het Waddengebied onvoldoende beschermd is voor toekomstige generaties.

Het Lab Toekomstige Generaties komt daarom met dertien actiepunten, gericht op de regering en beleidsmakers, voor betere bescherming van het gebied. Dit volgt na een jaar van gericht feitenonderzoek, juridisch- en beleidsonderzoek, onderzoek naar internationale voorbeelden en vergelijkingen voor de Nederlandse wet- en regelgeving.

„We schrikken soms op bij een containerramp, maar de Waddenzee is een natuurramp in slow-motion”, stelt waarnemend ombudsman Jan van de Venis. „Als we niets doen om klimaatverandering af te remmen, verdwijnt het gebied zelfs in zee en gaan de rijke natuur, historie en cultuur - ons erfgoed - verloren.”

Om het gebied beter te kunnen beschermen moeten er rechten worden verleend aan het natuurgebied, bijvoorbeeld in de grondwet, een nationale wet of via rechtspraak. Dat is één van de dertien aanbevelingen , andere zijn bijvoorbeeld om de belangen van toekomstige generaties mee te nemen in beleid en het ontwikkelen en onderhouden van een terugkerende effectrapportage voor activiteiten in het gebied en daarbuiten.

Nieuws

menu