Waddenfonds verruimt subsidieregeling: 500.000 euro extra voor kleinschalige projecten

FOTO RIJKSWATERSTAAT

Het Waddenfonds verruimt de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties en trekt 500.000 euro extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale en vernieuwende initiatieven. Per project kan maximaal 50.000 euro worden aangevraagd.

In eerste instantie zou de regeling op 29 januari van dit jaar sluiten, nu kan er tot 2 juli 2020 een aanvraag worden ingediend. Het grote aantal aanvragen zou aanleiding zijn voor de verlenging en verruiming van de regeling.

Projecten die in aanmerking willen komen, moeten lokaal worden gerealiseerd, innovatief zijn en goed zijn voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en natuurontwikkeling. Er was al 2 miljoen euro beschikbaar voor de regeling, daar komt nu nog eens 500.000 euro bij.

Plannenmakers die een subsidieaanvraag willen indienen, kunnen daarvoor aankloppen bij één van de Streekbureaus. Voor Friesland zijn dit Streekwurk Zuidwest Fryslân, Streekwurk Noardwest Fryslân, Streekwurk Noordoost Fryslân en Streekwerk Waddeneilanden.

Nieuws

menu