Waddenfonds verlengt subsidieregeling en verdubbelt bedrag in subsidiepot

FOTO RIJKSWATERSTAAT

Het Waddenfonds heeft het subsidieplafond voor projecten in het Waddengebied verhoogd van 4 miljoen euro naar 8,5 miljoen euro. Ook is de betreffende subsidieregeling, STUW, verlengd met vier maanden.

Er kan nu tot 30 april 2021 subsidie aangevraagd worden voor projecten die betrekking hebben op vier verschillende aandachtsgebieden (duurzame energie, landschapsontwikkeling, aquaculturen en het thema bodem, water, licht en geluid).

Per project kan er een bijdrage van maximaal 1 miljoen euro aangevraagd worden. Het fonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond bereikt is.

Nieuws

menu