50 organisaties zetten handtekening onder Waddenagenda, maar: 'Er is niks in beton gegoten'

Pakweg vijftig organisaties hebben woensdag wél hun handtekening gezet onder de Agenda voor het Waddengebied 2050. De weigeraars mogen evengoed blijven meepraten.

De online-tekensessie van de Waddenagenda, met aan tafel de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer, Arno Brok en presentator Welmoed Sijtsma. Op het scherm links zijn de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Carola Schouten te zien en op het rechterscherm de andere ondertekenaars, met groot burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland.

De online-tekensessie van de Waddenagenda, met aan tafel de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer, Arno Brok en presentator Welmoed Sijtsma. Op het scherm links zijn de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Carola Schouten te zien en op het rechterscherm de andere ondertekenaars, met groot burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De agenda van 104 pagina’s stippelt de koers uit voor de komende dertig jaar, maar de verantwoordelijke demissionaire ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) haastten zich om te zeggen dat er nog niets vastligt. Van Nieuwenhuizen: ,,Er is niks in beton gegoten. Laten we het bij klei houden. Dat is nog aardig kneedbaar.’’

Dat was een handreiking naar de boeren die voorzien dat nieuwe zoet-zoutverbindingen de verzilting in het Waddengebied zullen versnellen ten koste van de opbrengst van hun land. Ze trokken deze week met trekkers op naar Dokkum en Kollum, om de gemeente Noardeast-Fryslân te weerhouden van het zetten van een handtekening. Hun eigen belangenvereniging LTO-Noord tekende woensdag evenmin.

Ook de Waddenvereniging trok zich terug. Die vindt dat de agenda voorbijgaat aan het eigenlijke hoofddoel: de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.

'Je hoeft echt niet per se getekend te hebben om je geluid te laten horen'

De dissidenten hoeven volgens de ministers niet te vrezen dat ze zichzelf buitenspel hebben gezet bij de volgende stap: het opstellen van een uitvoeringsprogramma met concrete plannen. Schouten nodigde de boeren van harte uit ,,om hun zorgen op tafel te leggen, zodat we ook kunnen kijken hoe we daar eventueel mee kunnen omgaan.’’ Van Nieuwenhuizen rekent op inbreng van de Waddenvereniging. ,,Je hoeft echt niet per se getekend te hebben om je geluid te laten horen.’’

Wat dan het verschil is met de organisaties die de agenda wel onderschrijven? Van Nieuwenhuizen: ,,Zij laten met elkaar zien dat ze dit samen willen doen. We hebben heel veel bedacht en gaan nu de schouders eronder zetten om het ook tot uitvoering te brengen. Het moet niet bij praten blijven. Dat onderstreep je door je handtekening te zetten.’’

Uitvoering voornemens

Bij de online-tekensessie in WTC Expo in Leeuwarden kwamen ruim veertig vertegenwoordigers in beeld van overheden, natuur, visserij, zeehavens, waddenautoriteiten, wetenschap en recreatie.

Hoe eendrachtig zij zijn, zal in de loop van dit jaar blijken, als het op de uitvoering van alle voornemens aankomt. Dat wordt ook de test voor de vorig jaar nieuw opgetuigde ‘governance’ voor het Waddengebied, met een Bestuurlijk Overleg, een Omgevingsberaad en een Beheerautoriteit. In deze organen spelen alle ondertekenaars op de een of andere manier een rol. Voorzitter Arno Brok van het Omgevingsberaad betoogde dat het nieuwe model ,,echt wel veel beter werkt dan het vorige’’ met volop ruimte voor interactie en inbreng van alle partijen.

'We zijn te gast in een Werelderfgoed'

Toch zullen al die organisaties er rekening mee moeten houden dat de kwetsbare natuur straks niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan andere belangen, waarschuwde directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap: ,,De Waddenzee is groter dan ons allemaal. We zijn te gast in een Werelderfgoed. Daar moeten we ons naar gedragen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Waddengebied