WadWeten | Grenzen aan de baggergroei?

De Amelander veerboot Oerd passeert een baggerschip in de vaargeul naar het eiland.

De Amelander veerboot Oerd passeert een baggerschip in de vaargeul naar het eiland. FOTO THEA SMIT

Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije toekomst zullen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om het baggeren binnen de perken te houden.