Een weiland delen met brandganzen is voor kieviten geen groot succes | WadWeten

Brandganzen op de Dollardkwelders, met scholeksters op de voorgrond.

Brandganzen op de Dollardkwelders, met scholeksters op de voorgrond. Foto: Wikimedia

In de weilanden langs de randen van de Waddenzee overwinteren jaarlijks duizenden brandganzen. Ze blijven er tot in het voorjaar en delen dan de ruimte met broedende kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters. Voor de kieviten is dat nadelig voor hun broedsucces.

Door beschermingsmaatregelen zijn de meeste ganzensoorten de afgelopen decennia in aantal toegenomen in Europa. Tegelijkertijd hollen de aantallen van veel soorten weidevogels achteruit.