Waarover gaan de problemen in het veenweidegebied? Tien vragen en antwoorden

In veenweidegebieden daalt de bodem jaarlijks met bijna een centimeter. Door een kunstmatige lage waterstand komt veel CO2 vrij, wat bodemdaling weer versnelt. Woensdag presenteren Friese overheden hun visie op het veenweidegebied. Waarover gaat het? Tien vragen en antwoorden.

Veenweide voor dummies.

Veenweide voor dummies.

W aarom is het veenweidegebied verworden tot een probleemgebied?

Nieuws

menu