Waarom zijn de schooladviezen in Noordoost-Friesland structureel laag? Er komt een onderzoek

Foto: ANP

Het Fries Sociaal Planbureau en de Rijksuniversiteit Groningen starten in februari een onderzoek naar de structureel lagere schooladviezen in Noordoost-Friesland.

Kinderen in dit deel van de provincie krijgen al jarenlang een lager schooladvies dan elders. Niet alleen in vergelijking met andere delen van Friesland, maar zeker ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Uit cijfers van het Friese planbureau over de afgelopen jaren blijkt dat in Noordoost-Fryslân grofweg de helft van de leerlingen op de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies. Maar slechts in een beperkt aantal gevallen werd het advies naar boven bijgesteld.

Door de schoolsluiting in maart 2020, waardoor de eindtoets werd geschrapt, verdween deze mogelijkheid vorig schooljaar ook nog eens. Onderzoeker Sibilla Hoekstra van het Fries Sociaal Planbureau is het dan ook eens met de Onderwijsinspectie, die gisteren meldde dat de eindtoets dit jaar hoe dan ook afgenomen moet worden: ,,Het vergroot de kansen van leerlingen’’.

Scholenkoepel Roobol, met veertien basisscholen in het noordoosten van de provincie, doet mee aan het onderzoek. Ook Plaatsingswijzer, het instrument dat in Friesland wordt gebruikt voor het schooladvies, participeert.

Voor de hele provincie gold dat er vorig schooljaar lagere adviezen werden geven dan de toch al lage adviezen van de jaren daarvoor. Niet alleen het vwo liep terug (14 procent tegenover 17 procent een jaar eerder), ook bij het gemengd advies voor havo/vwo was er een daling (van 5 naar 4 procent) evenals voor havo (van 22 naar 21).

Het aantal vmbo-adviezen nam toe, zowel bij vmbo-gemengd theoretisch (22 procent, was 21), als bij vmbo-kader (14 procent, was 12) en vmbo-basis (9 procent, was 8).

In Noordoost- en Noordwest-Friesland kreeg slechts 11 procent van de leerlingen uit groep 8 advies naar het vwo te gaan. In Zuidoost- en Zuidwest-Friesland was dat 14 procent en in Leeuwarden 18.

De Onderwijsinspectie vindt het van groot belang om dit jaar wel een eindtoets af te nemen, ook al is het onderwijs voor leerlingen in de huidige groep 8 al bijna een jaar verre van optimaal. Zo kan worden vastgesteld hoe erg de leerachterstand van kinderen is.

,,Door de resultaten weten we straks waar de lacunes zitten: waar schort het aan en wat kun je er – misschien nog voor de zomervakantie – aan doen?’’, aldus inspecteur-generaal Alida Oppers in een interview in het Algemeen Dagblad van gisteren.

,,Een goede zaak’’, zegt directeur Peter Braam van christelijke basisschool De Regenboog in Dokkum. ,,Als school wil je ook graag weten waar je staat. Maar achterstanden bij mijn leerlingen heb ik wel in beeld.’’ Naar zijn stellige indruk vallen die mee. ,,Bij deze tweede lockdown is het gevoel bij leerkrachten en leerlingen toch dat iedereen het weer vlot heeft opgepakt.’’

Een beperkt aantal scholen laat leerlingen in groep 8 volgende week naar school komen om de laatste toetsen te maken voor het schooladvies, dat in maart wordt gegeven. Zij hopen zo leerachterstanden te kunnen repareren.

Nieuws

Meest gelezen