Waarom wordt er in de kerstvakantie zes dagen niemand begraven?

Friese begraafplaatsen zijn deze kerstvakantie zeker zes dagen gesloten voor uitvaarten. Hoe moet dat dan met mensen die net zijn overleden?

Waarom gaan de begraafplaatsen zo vaak dicht?

Of zon- en feestdagen vinden in de regel geen uitvaarten plaats. Een crematie is nog wel eens mogelijk, maar teraardebestellen niet. En omdat kerst en nieuwjaarsdag dit jaar op doordeweekse dagen vallen, zijn er de komende twee weken wel erg veel dagen waarop niemand begraven kan worden.

Moeten nabestaanden rekening houden met extra wachttijd voor een begrafenis?

Dat lijkt wel mee te vallen, leert een kleine steekproef. Woensdag is de eerstvolgende ‘gewone’ begraafdag, maar bij de gemeentelijke begraafplaatsen van Leeuwarden en Smallingerland is het aantal verzoeken nog niet bijzonder hoog. Uitvaartorganisatie Yarden (crematoria in Goutum en Heerenveen) meldt evenmin een piek. Johan Tolsma van het crematorium in Sneek: ,,We hebben nog speling.’’

Voor het opgebaarde lichaam - thuis of in een uitvaartcentrum - levert een iets langere wachttijd overigens geen probleem op, zegt directeur Freerk Jan Rijpkema van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Drachten.. ,,Koeling- en conserveringstechnieken zijn door de jaren heen flink verbeterd.’’

Hoe lang mag een overledene eigenlijk boven de aarde blijven?

In de Wet op de Lijkbezorging is vastgelegd dat dit maximaal zes werkdagen mag duren, zegt Rijpkema. ,,Het weekeinde en feestdagen tellen dus niet mee.’’ Dit betekent dat de uitvaart van iedereen die deze vrijdag overlijdt, uiterlijk nog over dertien dagen - op donderdag 4 januari - mag plaatsvinden. Maar die maximale termijn verschilt dus per dag.

Reken hier uit hoeveel dagen er mogen zitten tussen overlijden en begrafenis of crematie

Vroeger mochten er maar vijf werkdagen zitten tussen overlijden en uitvaart. ,,Toen gebeurde het nog wel eens dat een uitvaartverzorger bij een gemeente moest verzoeken voor een dag extra uitstel. Dat komt tegenwoordig nauwelijks meer voor.’’

En snel begraven dan?

Wie nu zou overlijden, krijgt geen uitvaart meer voor de kerst. In Nederland mag een overledene pas na 36 uur worden begraven of gecremeerd. Zo kan de politie eventueel nog strafrechterlijk onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Moslims willen vanuit hun geloof vaak eerder begraven worden. Daar moet speciaal toestemming voor worden gevraagd aan de burgemeester.

Nieuws

menu