Waarom verkopen gemeenten hun Eneco-aandelen? (Of juist niet)

ANP

Houden of verkopen? Die vraag moeten de gemeenten met aandelen in energiebedrijf Eneco voor 31 oktober beantwoorden.

Wie hebben aandelen in Eneco?

De aandeelhouders zijn 53 gemeenten. De grootste daarvan is Rotterdam met bijna een derde van het totaal. Daarna volgen Den Haag (16,55 procent) en Dordrecht (9,05 procent). De andere vijftig hebben een klein percentage (de meerderheid heeft minder dan 2 procent), daarbij zijn zes Friese gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Zij zijn aandeelhouder geworden toen Gasbedrijf Noord Oost Friesland opging in Eneco dat eerder was ontstaan door een grote fusie van gemeentelijke energiebedrijven in Zuid-Holland.

Waarom wordt er nu nagedacht over verkoop?

De verkoop is het gevolg van een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgelegde splitsing als gevolg van de splitsingwet. Eneco bestond tot enkele maanden terug naast de gelijknamige energieleverancier ook uit netbeheerder Stedin en infrabedrijf Joulz dat nieuwe energienetwerken aanlegt. De ACM vond deze combinatie te risicovol. De toezichthouder vreesde dat bedrijven en huishoudens geen gas en stroom zouden krijgen als Eneco over de kop zou gaan door risicovolle bedrijfsvoering.

Hoeveel leveren de aandelen op bij behoud en verkoop?

De aandeelhouders krijgen nu jaarlijks dividend uitgekeerd. In het geval van Achtkarspelen (9474 aandelen) komt dat neer op ongeveer 100.000 euro per jaar. Eneco is volgens experts momenteel tussen de 2,5 en 4 miljard euro waard. Verkoop zou de Noordoost-Friese gemeenten dus enkele miljoenen op kunnen brengen, afhankelijk van de interesse. Wethouder Harjan Bruining van Achtkarspelen schat tussen de 3 en 6 miljoen voor de aandelen te kunnen krijgen.

Wie willen gaan verkopen en wie niet?

Rotterdam, de grootste aandeelhouder, zet zijn aandelen te koop net als Dordrecht. Ook Achtkarspelen wil verkopen. Den Haag maar ook Dongeradeel, Kollumerland, Ferwerderadiel en Ameland willen de aandelen behouden.

Wat zijn de argumenten voor verkoop?

De verkopende gemeenten vinden dat het aanhouden van de aandelen geen zwaarwegend publiek belang dient. Wat ook meespeelt is de verwachting dat Eneco een minder stabiel bedrijf is nu Stedin er geen onderdeel meer van uit maakt. De netbeheerder zorgde namelijk voor een stabiele inkomstenstroom, terwijl het klantenbestand van de energieleverancier flink kan fluctueren. 'Door de splitsing is het risicoprofiel van Eneco gewijzigd, en de risico’s die een publieke aandeelhouder loopt moeten in een redelijke verhouding staan tot het daarmee te dienen publieke belang', zo schrijft het college van Rotterdam in een brief aan de raad.

Waarom willen een aantal gemeenten toch niet verkopen?

Als reden geven Dongeradeel, Kollumerland, Ferwerderadiel en Ameland aan dat ze invloed willen houden op de duurzame koers van het bedrijf. Als de aandelen overgaan naar een andere (commerciële) partij bestaat de kans dat deze een koerswijziging doorvoert. Andere kleine aandeelhouders zoals Achtkarspelen vragen zich af hoeveel zij in de nieuwe situatie daadwerkelijk in te brengen hebben.

Nieuws

menu